បុរស​អង់គ្លេស​វ័យ​ចំណាស់​ម្នាក់ ត្រូវស្លាប់​ភ្លាមៗ ក្នុង​ឧបទ្ទវហេតុ​ឆត្រយោង (paramotor) ធ្លាក់​ដោយសារ​បញ្ហា​ម៉ាស៊ីន (​វីដេអូ​) – CEN