ឱ​មនុស្ស​អើយ​មនុស្ស ហេតុអ្វី​ឃោរឃៅ​ដល់​ថ្នាក់​នេះ​!? យក​ដុំថ្ម​ចងភ្ជាប់​ឆ្កែ រួច​បោះ​ចូល​ទន្លេ​ឲ្យ​ងាប់​យ៉ាង​វេទនា តែ​ជី​វិតវា​ថ្លៃ ធ្វើ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ជាប់គុក​ទាំង​ប្តី​និង​ប្រពន្ធ​ – CEN