ជនជាតិ​ចិន​នាំចូល​មេ​តា​ណុល មក​បន្លំ​ធ្វើ​អាល់កុល ត្រូវ​សមត្ថកិច្ច​បង្ក្រាប ចំនួន ​២ ​ទីតាំង ជាង​ ២៥០​ ធុង និង ​៣០០ ​ប៊ីដុង​ – CEN