ថៅកែ​រណ្តៅ​ដី​ឈ្មោះ​ពៅ ​បាញ់​អស់​មួយ​បង់ គំរាម​មន្ត្រី ក្រសួង​រ៉ែ​និង​ឋាម​ពល​ចុះមកពិនិត្យ​រណ្តៅដី​ – CEN