កូរ៉េខាងជើង​អះអាងថា ខ្លួន​គ្មាន​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា សូម្បី ១​ករណី​ – CEN