រាជរដ្ឋាភិបាល និង​កងទ័ព​អូស្ត្រាលី លុបចោល​រាល់​កម្មវិធី​ជាច្រើន ដោយសារ​ការរីក​រាល​ដាល​នៃ​វីរុស កូ​រ៉ូ​ណា – CEN