រន្ធត់​! បុរស​ម្នាក់​ចូលទៅក្នុង​ព្រៃ​រក​រុក្ខជាតិ​ថ្នាំបុរាណ​ជាមួយ​មិត្តភក្តិ ជួប​គ្រោះ​អកុសល​ត្រូវ​ខ្លា​ចាប់​បំបែក​ពី​ក្រុម អូស​យកទៅ​ស៊ី ទម្រាំ​រកឃើញ​សល់​តែ​…. – CEN