ដាក់បទបញ្ជា​ឲ្យ​កងកម្លាំង តាមដាន ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការប្រមូល​ផ្តុំគ្នា បញ្ជៀ​ស​ការរីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ – CEN