​ញាក់សាច់​! ខណៈ​ដងផ្លូវ​ស្ងប់ស្ងាត់ ចោរ​ម្នាក់​ជិះ​ម៉ូតូ​ធ្វើ​សកម្មភាព​លួច​ធុង​ហ្គាស ទាំង​កណ្តាល​ថ្ងៃ ស្លន់​ពេក​បណ្តាល​ឲ្យ​ធ្លាក់​ធុង​ហ្គាស តែ​សំណាង​ហើយ​… – CEN