មេបក្ស​ប្រាប់​សមាជិក​បក្ស​ថា​ ៖ ​ត្រូវ​សន្សំ​ពិន្ទុ​ពី​ម្ចាស់ឆ្នោត​គ្រប់ពេល​តាមរយៈ​គុណភាព​ការងារ និង​អំពើ​ល្អ ដើម្បី​ឈ្នះឆ្នោត​ខាងមុខនេះ​ – CEN