សម្តេច​ហ៊ុន សែន ៖ “​ឆ្នាំនេះ ជា​ខួប​លើក​ទី​៥០​ដែល​ខ្ញុំ បាន​ប្រើប្រាស់​ថ្ងៃ​៤​មេសា ជា​ថ្ងៃកំណើត​” – CEN