​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់ និង​របួស​៤​នាក់ ក្នុង​គ្រោះថ្នាក់​ម៉ូតូ​បុក​ជាមួយ​ម៉ូតូ​កង់​បី​ – CEN