អស្ចារ្យ​ណាស់​ថ្ងៃនេះ គ្រូពេទ្យ​កម្ពុជា ព្យាបាល​ទារក​ម្នាក់​ជា​សះ​ល្បើ​យ​, គ្មាន​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ និង​ជាសះស្បើយ​១៥​នាក់​ថ្មី​ទៀត – CEN