ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ា​នី ឧបត្ថម្ភ​សម្ភារ ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ជូន​ដល់​រដ្ឋបាល​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ – CEN