​ជនជាតិ​ចិន​ពីរ​នាក់ ប្លន់​សម្លាប់ អ្នកបើករថយន្ត​កាត់​ស៊ី​ម្នាក់​ – CEN