កុំ​ចេះតែ​ហ៊ាន​! ខឹង​សមត្ថកិច្ច​បិទផ្លូវ​ហាម​មិន​ឲ្យ​ឆ្លង ស្ត្រី​ជើង​ខ្លាំង​ហៅ​សមត្ថកិច្ច “​អា​ល្ងង់ ភ្លឺ​ភ្លើ​” លទ្ធផល​ប្រឈម​គុក​២​ឆ្នាំ និង​ពិន័យ​ប្រាក់​រហូតដល់​…. – CEN