​ស្ថានភាព​វិបត្តិ​កូ​វីដ​១៩ កំពុងតែ​ធ្វើ​ឲ្យ​វិស័យ​កីឡា រង​ផលប៉ះពាល់ ដល់​សមត្ថភាព​កីឡាករ កីឡាការិនី តាមរយៈ​ការផ្អាក​ការប្រមូលផ្តុំ ហ្វឹកហាត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ – CEN