ចាប់​គ្រូមន្តអាគម​ន៍ និង​ជា​ចាងហ្វាង​កាសែត ម្នាក់ មក​ដុសក្អែល បាន​ផុស​ថា លក់​ខ្សែក​បញ្ញើរ​ក្អែក​ស្នោ ដែល​អាច​ការពារ​ជំងឺ​បាន​១០០​ភាគរយ (COVID-19)(វីដេអូ) – CEN