មនុស្ស​២​នាក់​ស្លាប់​ក្នុង​លូ ព្រោះ​ចូលទៅ​ចាប់​សត្វ​ទា​ក្នុង​លូទឹកស្អុយ – CEN