ដំណឹង​ល្អ ថ្ងៃនេះ គ្មាន​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ទេ , មាន​ម្នាក់ទៀត​បានជា​សះស្បើយ – CEN