ក្រសួងសុខាភិបាល អះអាងថា ការណែនាំ​របស់​សម្តេចតេ​ជោ ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​កូ​វីដ​១៩ មាន​ប្រសិទ្ធ​ភាពជា​បណ្តើរៗ​ហើយ តែ​មិនត្រូវ​បន្ធូរដៃ​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធ​ឡើយ​ – CEN