ក្រសួង​ចេញ​វិធានការ ដើម្បី​ការពារ​ការ​រាតត្បាត​វីរុស​កូ​វីដ​-១៩ នៅតាម​កន្លែង​កាត់សក់ ហាង​ថែរក្សា​សម្ផស្ស និង​កន្លែង​ពាក់ព័ន្ធ​ផ្សេងៗ​… – CEN