កូវីដ ១៩ ៖ លើកដំបូង​ហើយ ដែល​កូរ៉េខាងត្បូង​មាន​អ្នក​ឆ្លង​តិចជាង ៥០​នាក់​ក្នុង​មួយថ្ងៃ​ – CEN