ខ្លា​ម៉ា​ឡេ​មួយ​ក្បាល នៅ​សួនសត្វ​អា​មេ​រិច ឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ – CEN