ស្លុតចិត្ត​! ប្រេ​ស៊ី​ល​ជីក​ផ្នូរ​រាប់រយ​រណ្តៅ ដើម្បី​ត្រៀម​កប់​សាកសព អ្នក​ដែល​ស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN