ប្លន់​ម៉ូតូ​ពី​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ពីរ​ខែ​ម្នាក់ នៅមាន​ជ័យ ឃាត់ខ្លួន​បាន​នៅ​ដូនពេញ​ – CEN