វិធី​ញ៉ាំ​តែ​បៃតង ដើម្បី​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងការ​សម្រក​ទម្ងន់​ – CEN