អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ត្រូវ​ចុះ​ចែក​ស្បៀង​ដល់ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ កំពុង​ជួប​បញ្ហា​ប្រឈម​ខ្វះខាត ទីទ័ល​ក្រីក្រ និង​ក្រុមគ្រួសារ​អ្នកចម្លង​មេរោគ កូ​វីដ​-19 – CEN