ថ្ងៃនេះ ជា​៥​នាក់ និង​រកឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី ម្នាក់ ជា​អ្នកទេសចរ​ជនជាតិ​វៀតណាម​ – CEN