រោគសញ្ញា​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អង់គ្លេស កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅៗ លោក​ត្រូវគេ​បញ្ជូន​ទៅកាន់​បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់​ – CEN