គ្រាន់តែ​រដ្ឋាភិបាល​បើក​ភ្លើង​ខៀវ ប្រជាជន​ចិន សម្រុក​ទៅកាន់​កន្លែង​ទេសចរណ៍ ដូច​ហ្វូងគោ​រួច​ពី​ក្រោល ភ្លេច​អស់​កូ​វីដ​១៩ ដែល​អ្នកជំនាញ​ព្រមាន​ថា ចិន​មិនទាន់​ដល់ទី​បញ្ចប់​! – CEN