ស្មាន​មិន​ដល់​! រកឃើញ​ស្ត្រី​កុលសម្ព័ន្ធ​ម្នាក់ ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩ ដំបូង​គេ នៅឯ​ព្រៃ​អា​ម៉ា​ហ្សូ​ន តាមរយៈ​…. – CEN