ចិន ស្គាល់​រស់ជាតិ​គ្មាន​អ្នកស្លាប់​ដោយសារ​កូ​រ៉ូ​ណា ជា​លើកដំបូង​ចាប់តាំងពី​ខែមករា​មក​ – CEN