រ៉ឺម៉ក​ម៉ូតូ​ដឹក​ដែកបត់ ម៉ូតូ​ទៅបុក ស្លាប់​ម្នាក់ របួសធ្ងន់​ម្នាក់​ – CEN