ជាង​៤​ខែ​ហើយ មិនទាន់​ដោះស្រាយ​ចប់ តែ​ប៉ូលិស​ថា រឿងនេះ​នៅក្នុង​ដៃ​តុលាការ ករណី​ក្មេងស្ទាវ​ឆ្មក់​កាប់​របួស​ ២​នាក់ ហើយរ​ត់ទៅ​ថៃ – CEN