ប៉ូលិស​និង​អាជ្ញាធរ​ស្រុក​ត្រាំកក់ ជួយ​អន្តរាគមន៍​ពន្លត់​អគ្គិភ័យ​ឆេះ​ជញ្ជ្រាំង ជាង​១០​ហិកតា​ – CEN