កម្មករ​រោងចក្រ ដែល​ព្យួរការងារ​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ និង​ទទួលបាន​ប្រាក់បៀវត្ស​ចំនួន ៧០​ដុល្លារ ក្នុង​មួយខែ​ – CEN