ក្រសួងទេសចរណ៍ ប្រកាស​បិទ​អាជីវកម្ម​ម៉ាស្សា និង​ស្ប៉ា​ – CEN