កូន​តិរច្ឆាន ខឹង​សំលុយមិនបាន បម្រុង​អា​រក​សម្លាប់​ឪពុក​ – CEN