កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​ទាំងអស់ ត្រូវ​រក្សា និង​ប្តេជ្ញា​ការពារ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ស្របច្បាប់​ – CEN