រថយន្ត​បើក​បត់​ត្រឡប់ក្រោយ​ដោយ​ខ្វះ​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ត្រូវ​ម៉ូតូ​បើក​លឿន​បុក បណ្ដាលឱ្យ​ស្លាប់​ម្នាក់ របួស​ម្នាក់​ – CEN