ញាក់សាច់​! សេវា​ដឹកជញ្ជូន​សាកសព​តាម​ម៉ូតូ​ដ៏​ព្រឺ​ឆ្អឹងខ្នង នៅ​សហគមន៍​មួយ​ក្នុងប្រទេស​កុង​ហ្គោ​ – CEN