រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី​ចំនួន ២​នាក់ និង​អ្នកជា​សះស្បើយ​ថ្មី​ចំនួន ៥​នាក់​ – CEN