ចិន​បើក​ទីក្រុង​វូ​ហាន​ដំណើរការ​វិញ ក្រោយ​បិទ​អស់​រយៈពេល​ជាង ២​ខែ​ – CEN