ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ា​នី នាំយក​អំណោយ មក​ប្រគល់ជូន​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ចែកជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​កំពុង​ត្រូវការ​ជំនួយ​ – CEN