ពិចារណា​អំពី​ឆាកជីវិត ផ្តើមចេញ​ពី​ការ “​គយគន់​” ស្បែកជើង ១​គូ​! – CEN