មិនរស់ទេជាតិនេះ បើឈ្មួញលេងម៉ាកៗហ្នឹង ! ​ក្រុម​ឈ្មួញ នាំចូល​ពោះវៀន​ជ្រូក និង​គ្រឿងក្នុង​សត្វ ២​កុងតឺន័រ មាន​សារ​ធាតុគីមី ត្រូវ​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​, មេ​ឈ្មួញ​មក​សម្លុត​គំរាម​សមត្ថកិច្ច​ – CEN