​ស្នងការ​ក្រុង ៖ អ្នកសារព័ត៌មាន TVFB ពិតជា​បាន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ញុះញង់ បង្ក​ឲ្យ​មាន​ភាពវឹកវរ​ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់​សន្តិសុខ​សង្គម​ – CEN