នៅចាំ​ម្ចាស់​បទ «​ស្រះ​អួ​យ​» តោះ មក​ដឹង​ពី​ជីវិត​បច្ចុប្បន្ន​អ្នកស្រី សុង សេង​ហ៊​ន នៅ​ឯនាយសមុទ្រ បច្ចុប្បន្ន​ធ្វើការ​ជា​… – CEN