អា​មេ​រិច​ហក់​មកឈរ​តំណែង​លេខ ២ ជា​ប្រទេស​មាន​អ្នកស្លាប់ ដោយសារ COVID-19 ច្រើន​បំផុត​ – CEN